Urząd Gminy w Budzowie

Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 523 w miejscowości Bieńkówka

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 523 w miejscowości Bieńkówka

Realizacja zadania obejmowała:

  1. Roboty przygotowawcze
  2. Montaż zbiornika
  3. Podbudowa i zagospodarowanie terenu

Wartość całkowita operacji: 25.377,36 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego „Małopolska deszczówka” – 11.414,00. zł.
  • środki z budżetu gminy – 13.963,36 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 10 listopada 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.