Urząd Gminy w Budzowie

Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 523 w miejscowości Bieńkówka

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 523 w miejscowości Bieńkówka

Realizacja zadania obejmowała:

  1. Roboty przygotowawcze
  2. Montaż zbiornika
  3. Podbudowa i zagospodarowanie terenu

Wartość całkowita operacji: 25.377,36 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego „Małopolska deszczówka” – 11.414,00. zł.
  • środki z budżetu gminy – 13.963,36 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 10 listopada 2021 r.