Urząd Gminy w Budzowie

Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 225 w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 02-01-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: „Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 225 w miejscowości Budzów”

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • montaż zbiornika,
  • podbudowa i zagospodarowanie terenu 

Wartość całkowita operacji:  24.999,21 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa w ramach konkursu „Małopolska deszczówka” – 11.851,00 zł.
  • środki z budżetu gminy –  13.148,21 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 01.07.2021 r. do 15.12.2022 r.

Tablica informacyjna