Urząd Gminy w Budzowie

Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 225 w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 02-01-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: „Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 225 w miejscowości Budzów”

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • montaż zbiornika,
  • podbudowa i zagospodarowanie terenu 

Wartość całkowita operacji:  24.999,21 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa w ramach konkursu „Małopolska deszczówka” – 11.851,00 zł.
  • środki z budżetu gminy –  13.148,21 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 01.07.2021 r. do 15.12.2022 r.

Tablica informacyjna

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.