Urząd Gminy w Budzowie

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Kategoria: Rok 2021, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 08-11-2021

Beneficjent:

GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Realizacja zadania obejmowała remont następujących dróg:

  • „U Bukowskiego” dz. nr 7194/1 w miejscowości Budzów o długości 145 mb,
  • „Wojtankówka- Niedźwiedziówka Górna” dz. nr 7124 w miejscowości Budzów o długości 140 mb.
  • „Zagrody” dz. nr 4832/1 w miejscowości Palcza o długości 135 mb.
  • „Radwanówka odnoga prawa” dz. nr 4470,4471 w miejscowości Jachówka  długości 200 mb.
  • „Paskówka odnoga lewa” dz. nr 4736/1 w miejscowości Palcza długości 150 mb.
  • „Paskówka odnoga prawa” dz. nr  4737 w miejscowości Palcza długości 150 mb.

Finansowanie zadania:

Całkowita wartość zadania  –  222.981,28 zł.

  • środki z Województwa Małopolskiego – 100.000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy  –  122.981,28 zł. zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 15 października 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.