Urząd Gminy w Budzowie

MIESZKAŃCY GMINY BUDZÓW

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 10-02-2016

Urząd Gminy Budzów przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
( t.j. Dz. U. z 2012r poz. 124 z późn. zm.) na terenie
Gminy Budzów
obowiązuje całkowity zakaz
uprawy maku i konopi włóknistych.

Zakaz ten obejmuje uprawę maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne”.

W związku z powyższym prowadzone będą kontrole w terenie celem ujawnienia
i likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy kto, wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.