Urząd Gminy w Budzowie

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2022 r

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 25-05-2023

Nazwy instalacji, do której zostały przekazane:

Niesegregowane odpady komunalne

  • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. 32-400 Myślenice ul. Ujejskiego 341
  • FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
  • Składowisko Odpadów Grupy Azoty ul. Czysta, 33-100 Tarnów

Odpady ulegające biodegradacji

  • Wido Sp. z o.o. oś. Sołki 3, 34-220 Maków Podhalański

Pozostałości z sortowania i mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów (191212)

  • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 32-400 Myślenice ul. Ujejskiego 341
  • Składowisko Odpadów Grupy Azoty ul. Czysta, 33-100 Tarnów
  • FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
  • Confico Poland Sp. z o. o. ul. Graniczna 29, 40 -956 Katowice