Urząd Gminy w Budzowie

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2021r

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 14-11-2022

Nazwy instalacji, do której zostały przekazane:

Niesegregowane odpady komunalne

 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. 32-400 Myślenice ul. Ujejskiego 341
 • FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin ul. Głogowa 75 32-500 Chrzanów
 • Składowisko Odpadów Grupy Azoty ul. Czysta, 33-100 Tarnów

Odpady ulegające biodegradacji

 • Wido Sp. z o.o. oś. Sołki 3, 34-220 Maków Podhalański

Pozostałości z sortowania i mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów (191212)

 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 32-400 Myślenice ul. Ujejskiego 341
 • Składowisko Odpadów Grupy Azoty ul. Czysta, 33-100 Tarnów
 • FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • Confico Poland Sp. z o. o. ul. Graniczna 29, 40 -956 Katowice
 • Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej Sp. zo.o. Wadowicka 4a 34-200 Sucha Besk
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin ul. Głogowa 75 32-500 Chrzanów
 • Ecopell Sp z o. o. Jaroszowice 120 32-090 Słomniki
 • Ekopaliwa Chełm Sp z o.o. ul. Fabryczna 6 22-100 Chełm