Urząd Gminy w Budzowie

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 01-02-2019

Na prośbę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt
pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.