Urząd Gminy w Budzowie

„Małopolski Tele-Anioł”

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 08-06-2018

Województwo Małopolskie prowadzi projekt ,,Małopolski Tele-Anioł”, będący wsparciem osób, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.

W realizacji projektu uczestniczy także Gmina Budzów.

Celem projektu „Małopolski Tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

  • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności).

Jak działa system teleopieki?

– podopieczny nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy oraz kartę SIM, co pozwala działać urządzeniu jak telefon.

– wciśnięcie guzika powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Teleopieki. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum na pierwszej linii czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog oraz asystenci teleopieki.

– system teleopieki automatycznie identyfikuje podopiecznego i wyświetla ratownikowi cyfrową kartę podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum.

– wykwalifikowany pracownik ocenia sytuację i podejmuje działania odpowiednie do zgłoszonego problemu,
np. zawiadamia osoby podane do kontaktu, udziela porady, wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Pozostaje
w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 000 osób niesamodzielnych. Pierwsza tura naboru do projektu rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia i potrwa do 31 października 2018 r. lub
do wyczerpania miejsc.

Gmina Budzów podjęła współpracę z Województwem Małopolskim w zakresie realizacji projektu. Na terenie naszej Gminy można zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzowie.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 33/ 876 77 52, 33/ 876 77 80

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.