Urząd Gminy w Budzowie

Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-11-2017

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.


Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu (w załączeniu).

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 8 grudnia 2017 roku:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl
  • oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.