Urząd Gminy w Budzowie

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 25-07-2023

logotypy

Grant 1 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi  Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego  Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Gmina Budzów realizuje Grant nr 1 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. 

Kwota  otrzymanych  środków przez Gminę – 75 000,00 zł.  

Poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85 %UE + 15 % BP.

Przyznane wsparcie przeznaczone jest na zakup narzędzi do nauki zdalnej, niezbędnych urządzeń cyfrowych i narzędzi umożliwiających lub ułatwiających naukę zdalną, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zakupiono:

  • laptopy wraz z oprogramowaniem  – 11 szt.
  • tablety – 10 szt.,
  • monitory interaktywne – 4 szt.
  • ekran projekcyjny – 1 szt.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Budzów.