Urząd Gminy w Budzowie

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Kategoria: BOS Opublikowano: 23-02-2023

Grant 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi  Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wszystkie Szkoły Podstawowe z Gminy Budzów realizują Grant nr 3 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

Kwota  otrzymanych  środków przez Gminę – 118 300,00 zł.  

Montaż finansowy zadania grantowego to   85 % Unii Europejskiej + 15 % Budżet Państwa.

Wsparcie przyznane jest na wielowymiarowe wsparcie szkół w związku ze skutkami pandemii COVID -19  na działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej i rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej. Szkoły w ramach wsparcia prowadzą  zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań, działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych.