Urząd Gminy w Budzowie

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Kategoria: BOS Opublikowano: 23-02-2023

Grant 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi  Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wszystkie Szkoły Podstawowe z Gminy Budzów realizują Grant nr 3 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

Kwota  otrzymanych  środków przez Gminę – 118 300,00 zł.  

Montaż finansowy zadania grantowego to   85 % Unii Europejskiej + 15 % Budżet Państwa.

Wsparcie przyznane jest na wielowymiarowe wsparcie szkół w związku ze skutkami pandemii COVID -19  na działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej i rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej. Szkoły w ramach wsparcia prowadzą  zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań, działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.