Urząd Gminy w Budzowie

Małopolska Niania 2.0

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 02-05-2019

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ogłasza

DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

więcej informacji w załącznikach

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.