Urząd Gminy w Budzowie

Małopolska Niania 2.0 – nabór

Kategoria: Informacje Opublikowano: 10-07-2020

W związku z ogłoszeniem naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” w sekcji załączniki załączone zostały pisma Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletty Wilimskiej dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodziców dzieci w wieku do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności

W sekcji załączniki znajdują się również Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz  z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: ROPS Kraków w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.