Urząd Gminy w Budzowie

Małopolska Niania 2.0 – nabór

Kategoria: Informacje Opublikowano: 10-07-2020

W związku z ogłoszeniem naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” w sekcji załączniki załączone zostały pisma Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletty Wilimskiej dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodziców dzieci w wieku do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności

W sekcji załączniki znajdują się również Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz  z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: ROPS Kraków w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.