Urząd Gminy w Budzowie

Likwidacja Kasy Urzędu Gminy w Budzowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 22-01-2021

Wójt Gminy Budzów informuje, że z dniem 01 lutego 2021 r. KASA URZĘDU GMINY BUDZÓW zostanie zlikwidowana.

W związku z tym, wpłaty gotówkowe dokonywane dotychczas w kasie Urzędu Gminy, od dnia 1 lutego 2021 r. można dokonywać w placówkach Banku Spółdzielczego w Budzowie, elektroniczne lub u sołtysów poszczególnych sołectw.

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat w Banku Spółdzielczym w Budzowie należy posiadać decyzję podatkową i/lub zawiadomienie w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami. Od dokonanych wpłat Bank Spółdzielczy w Budzowie nie będzie pobierał prowizji bankowej.

Wpłat należności budżetowych Gminy Budzów należy dokonywać na numery rachunków bankowych Urzędu Gminy w Budzowie:

  • Dochody gminy (bez podatków i opłat za gospodarowanie odpadami) w tym: opłata skarbowa, czynsze, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Numer konta 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010

  • Podatki i opłaty lokalne na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu płatnikowi tego podatku.
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu płatnikowi tej opłaty.