Urząd Gminy w Budzowie

Likwidacja Kasy Urzędu Gminy w Budzowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 22-01-2021

Wójt Gminy Budzów informuje, że z dniem 01 lutego 2021 r. KASA URZĘDU GMINY BUDZÓW zostanie zlikwidowana.

W związku z tym, wpłaty gotówkowe dokonywane dotychczas w kasie Urzędu Gminy, od dnia 1 lutego 2021 r. można dokonywać w placówkach Banku Spółdzielczego w Budzowie, elektroniczne lub u sołtysów poszczególnych sołectw.

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat w Banku Spółdzielczym w Budzowie należy posiadać decyzję podatkową i/lub zawiadomienie w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami. Od dokonanych wpłat Bank Spółdzielczy w Budzowie nie będzie pobierał prowizji bankowej.

Wpłat należności budżetowych Gminy Budzów należy dokonywać na numery rachunków bankowych Urzędu Gminy w Budzowie:

  • Dochody gminy (bez podatków i opłat za gospodarowanie odpadami) w tym: opłata skarbowa, czynsze, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Numer konta 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010

  • Podatki i opłaty lokalne na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu płatnikowi tego podatku.
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu płatnikowi tej opłaty.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.