Urząd Gminy w Budzowie

Laboratoria Przyszłości

Kategoria: BOS Opublikowano: 30-12-2021

Logotyp MEN logotyp govtech Logotyp laboratoria przyszłości

Wszystkie szkoły z Gminy Budzów przystąpiły do dokonywania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia  ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. W ramach tego Programu gmina otrzymała 340 000,00 zł dla szkół w następujących kwotach:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie – 60 000 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie – 60 000 zł
  • Szkoły Podstawowej w Bieńkówce – 70 000 zł
  • Szkoły Podstawowej w Jachówce – 30 000 zł
  • Szkoły Podstawowej w Zachełmnej – 30 000 zł
  • ZSP w Baczynie – 30 000 zł
  • ZSP w Palczy – 60 000 zł.

W ramach Programu szkoły otrzymane wsparcie finansowe przeznaczają na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Od 1 września 2022 r. szkoły będą musiały mieć na wyposażeniu sprzęt: drukarki 3D z akcesoriami ,   mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,  sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze.
Udział w programie nie zakłada wkładu własnego, a wysokość wsparcia uzależniono od liczby uczniów w szkole ( do 100 uczniów – 30  000 zł. do 200 uczniów- 60 000 zł, do 234 uczniów 70 000 zł).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.