Urząd Gminy w Budzowie

Kurs Tańca

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 08-09-2021

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów serdecznie zaprasza na Kurs Tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Taniec Nowoczesny , grupy dziecięce i młodzieżowe: Grupa I - PRZEDSZKOLE (5-6 lat), Grupa II -  Uczniowie klas I-IV, Grupa III - Uczniowie klas V-VIII. Taniec Nowoczesny/Towarzyski: Grupa dla dorosłych. Miejsce: Hala Sportowa przy BiOAK w Budzowie. Zapisy na kurs trwają do 30 września 2021 r. Kurs rozpoczyna się od października 2021 r. Zapisy na kurs oraz szczegółowe informacje pod numerem tel. 338740135, kom. 887 505 053.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.