Urząd Gminy w Budzowie

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów muzycznych i utworzenie kącików produktu lokalnego w miejscowościach: Budzów, Jachówka, Bieńkówka

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 06-07-2023

 

logotypy Unii Europejskiej, Leader, PROW, Herb Budzowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.” Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów muzycznych i utworzenie kącików produktu lokalnego w miejscowościach: Budzów, Jachówka, Bieńkówka”, mająca na celu podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Budzów, stworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu poprzez rozwój i wyposażenie infrastruktutry kulturalnej tj. zakup instrumentów muzycznych i utworzenie kącików produktu lokalnego w miejscowościach: Budzów, Jachówka, Bienkówka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020