Urząd Gminy w Budzowie

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów muzycznych i utworzenie kącików produktu lokalnego w miejscowościach: Budzów, Jachówka, Bieńkówka

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 06-07-2023

 

logotypy Unii Europejskiej, Leader, PROW, Herb Budzowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.” Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów muzycznych i utworzenie kącików produktu lokalnego w miejscowościach: Budzów, Jachówka, Bieńkówka”, mająca na celu podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Budzów, stworzenie warunków do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu poprzez rozwój i wyposażenie infrastruktutry kulturalnej tj. zakup instrumentów muzycznych i utworzenie kącików produktu lokalnego w miejscowościach: Budzów, Jachówka, Bienkówka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.