Urząd Gminy w Budzowie

Koszty poniesione przez Gminę Budzów w 2020 r. na dzień 31.12.2020

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-06-2021
  1. Koszty oświetlenia ulicznego

Koszty całkowite  369.701,01 zł.

  • konserwacja oświetlenia ulicznego 93.689,84 zł.
  • dostawa energii  276.011,17 zł.
Lp. Nazwa sołectwa Ilość opraw

2018

Wartość
1 Baczyn 83 36.970,10
2 Bieńkówka 165 73.494,78
3 Budzów 264      117.591,65
4 Jachówka 147 65.477,17
5 Palcza 121 53.896,17
6 Zachełmna 50 22.271,14
  RAZEM 830 369.701,01
  1. Koszty odśnieżania

Koszty całkowite  14.879,19 zł.

Lp. Nazwa sołectwa Wartość
1 Baczyn 2.099,97
2 Bieńkówka 7.439,25
3 Budzów 840,00
5 Jachówka 1.020,00
6 Palcza 2.159,97
7 Zachełmna 1.320,00
8 RAZEM 14.879,19