Urząd Gminy w Budzowie

Koszty poniesione przez Gminę Budzów w 2020 r. na dzień 31.12.2020

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-06-2021
  1. Koszty oświetlenia ulicznego

Koszty całkowite  369.701,01 zł.

  • konserwacja oświetlenia ulicznego 93.689,84 zł.
  • dostawa energii  276.011,17 zł.
Lp. Nazwa sołectwa Ilość opraw

2018

Wartość
1 Baczyn 83 36.970,10
2 Bieńkówka 165 73.494,78
3 Budzów 264      117.591,65
4 Jachówka 147 65.477,17
5 Palcza 121 53.896,17
6 Zachełmna 50 22.271,14
  RAZEM 830 369.701,01
  1. Koszty odśnieżania

Koszty całkowite  14.879,19 zł.

Lp. Nazwa sołectwa Wartość
1 Baczyn 2.099,97
2 Bieńkówka 7.439,25
3 Budzów 840,00
5 Jachówka 1.020,00
6 Palcza 2.159,97
7 Zachełmna 1.320,00
8 RAZEM 14.879,19
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.