Urząd Gminy w Budzowie

Kontrole palenisk na terenie miejscowości Palcza, Baczyn, Bieńkówka

Kategoria: Program Czyste Powietrze Opublikowano: 10-01-2022

Urząd Gminy Budzów informuje że, w miesiącach luty – marzec 2022 r. przeprowadzane będą kontrole palenisk na terenie miejscowości Palcza, Baczyn, Bieńkówka zgodnie z:

 • 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
 • 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 z póź.zm.),
 • Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Program ochrony powietrza przewiduje przeprowadzanie kontroli planowych w następującym zakresie:

Kontrole planowe w 2022 roku powinny objąć:

 • 60 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
 • 100 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,
 • 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,
 • 500 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.

Kontrole planowe od 2023 roku powinny corocznie objąć:

 • 120 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
 • 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,
 • 400 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,
 • 1000 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.

Uprasza się mieszkańców o przygotowanie dokumentów zakupu opału oraz dokumentacji pieca.

Kontrole przeprowadzane będą przez pracownika Urzędu Gminy w Budzowie na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Budzów upoważnienia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.