Urząd Gminy w Budzowie

Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-10-2021

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1378)
Wójt Gminy Budzów zaprasza mieszkańców Gminy Budzów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 11 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r.

Formularze uwag można przesyłać e-mailowo na adres: gmina@budzow.pl bądź pisemnie na adres Urzędu: Urzędu Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.