Urząd Gminy w Budzowie

Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-10-2021

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1378)
Wójt Gminy Budzów zaprasza mieszkańców Gminy Budzów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 11 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r.

Formularze uwag można przesyłać e-mailowo na adres: gmina@budzow.pl bądź pisemnie na adres Urzędu: Urzędu Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Budzów.