Urząd Gminy w Budzowie

KONKURSY: „ŚWIATY, PODŁAŹNIKI I PAJĄKI”, „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” – 12 GRUDNIA 2015 R.

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 15-02-2016

Dnia 12 grudnia 2015 odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Finał V Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, a także Starostwa Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgromadził licznych laureatów.

Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. Niezwykła atmosfera wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs „Pająki, Światy, Podłaźniki” zaprezentował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.
Świat, światy – kule z opłatków, zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie, niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob ziemski odkupiony przez Jezusa.
Podłaźnik, podłaźniczka – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony jabłkami, orzechami i często światami, zawieszany u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo i grzech pierworodny, od którego mieszkańców Ziemi wybawiło przyjście na świat Jezusa.
Pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły, opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji kościelnej i dworskiej.
Przypomnienie tych ozdób ma na celu przywrócenie dawnego rękodzieła, wspieranie rozwoju twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych regionu.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:
KATEGORIE :
I. Światy
II. Podłaźniki
III. Pająki

CHARAKTER PRAC:
Prace podlegające konkursowej ocenie we wszystkich kategoriach musiały być wykonane zgodnie z tradycją, zarówno jeżeli chodzi o ich formę plastyczną, jak i o materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier i bibuła, nasiona roślin rosnących na terenie Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.). Wyklucza się materiały współczesne jak: folia, sztuczne tworzywo, szkło, taśmy kwiaciarskie, taśmy dekoracyjne, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce itp.

WIEK UCZESTNIKÓW:
Prace we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach (światy, podłaźniki, pająki) oceniane były w trzech przedziałach wiekowych:
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa – młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa – dorośli.

WYNIKI KONKURSU:
Komisja w składzie:

1. Władysława Kulak – plastyk, regionalista
2. Andrzej Peć – etnograf, regionalista, wykładowca UŚ w Katowicach
3. Janusz Kociołek
– Naczelnik Wydziału, Kultury, Turystyki i Promocji przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Biorąc pod uwagę następujące k a t e g o r i e:

I. KATEGORIA „ŚWIATY”
GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce
Klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce
Klasa IIa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
III miejsce

Klasa I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
III miejsce
Dominik Frączek z kl. IIa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Dominika Chrapek z Zespołu Szkół w Zawoi
I miejsce
Ilona Bachul z kl. II z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim
II miejsce
Bogumiła Nieciąg z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce

Rodzina Studnickich z Zachełmnej
II miejsce
Błażej Nieciąg z mamą z Bieńkówki
III miejsce
Katarzyna Wrzodek z mamą z Zachełmnej

II. KATEGORIA „PODŁAŹNIK”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce

Kółko Regionalne z Zachełmnej
II miejsce
Grupa dzieci przy Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Bystrej Sidzinie
III miejsce
Klasa II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Kółko Plastyczne z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Anna Wełna z mamą z Zachełmnej
II miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy
III miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

III. KATEGORIA „PAJĄKI”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce

Klasa IIb z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
II miejsce
Amelia i Filip Jurek ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
III miejsce
Klasa III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Emilia Gwiżdż z kl. III z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej
II miejsce
Patrycja Gwiżdż z mamą z Zachełmnej

W tym dniu został również rozstrzygnięty Gminny Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną” organizowanym przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Szkołę Podstawową w Zachełmnej. W konkursie tym ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana z użyciem materiałów naturalnych (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane w oparciu o materiały sztuczne (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

WYNIKI KONKURSU:

I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”
I miejsce

Anna Kulak z rodziną z Budzowa
II miejsce
Rodzina Mglejów z Budzowa
III miejsce
Klaudia Konas z rodziną z Budzowa

II. KATEGORIA „ DZIECIĘCA”
I miejsce

Kółko Plastyczne z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
II miejsce
Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce
Wiktoria Trzop ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
III miejsce
Marta i Karolina Rozum oraz Amelia Szczerbak ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”
I miejsce

Tomasz Koziołek z Gimnazjum w Budzowie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.