Urząd Gminy w Budzowie

KONKURSY: „ŚWIATY, PODŁAŹNIKI I PAJĄKI”, „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” – 12 GRUDNIA 2015 R.

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 15-02-2016

Dnia 12 grudnia 2015 odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Finał V Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, a także Starostwa Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgromadził licznych laureatów.

Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. Niezwykła atmosfera wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs „Pająki, Światy, Podłaźniki” zaprezentował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.
Świat, światy – kule z opłatków, zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie, niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob ziemski odkupiony przez Jezusa.
Podłaźnik, podłaźniczka – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony jabłkami, orzechami i często światami, zawieszany u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo i grzech pierworodny, od którego mieszkańców Ziemi wybawiło przyjście na świat Jezusa.
Pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły, opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji kościelnej i dworskiej.
Przypomnienie tych ozdób ma na celu przywrócenie dawnego rękodzieła, wspieranie rozwoju twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych regionu.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:
KATEGORIE :
I. Światy
II. Podłaźniki
III. Pająki

CHARAKTER PRAC:
Prace podlegające konkursowej ocenie we wszystkich kategoriach musiały być wykonane zgodnie z tradycją, zarówno jeżeli chodzi o ich formę plastyczną, jak i o materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier i bibuła, nasiona roślin rosnących na terenie Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.). Wyklucza się materiały współczesne jak: folia, sztuczne tworzywo, szkło, taśmy kwiaciarskie, taśmy dekoracyjne, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce itp.

WIEK UCZESTNIKÓW:
Prace we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach (światy, podłaźniki, pająki) oceniane były w trzech przedziałach wiekowych:
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa – młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa – dorośli.

WYNIKI KONKURSU:
Komisja w składzie:

1. Władysława Kulak – plastyk, regionalista
2. Andrzej Peć – etnograf, regionalista, wykładowca UŚ w Katowicach
3. Janusz Kociołek
– Naczelnik Wydziału, Kultury, Turystyki i Promocji przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Biorąc pod uwagę następujące k a t e g o r i e:

I. KATEGORIA „ŚWIATY”
GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce
Klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce
Klasa IIa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
III miejsce

Klasa I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
III miejsce
Dominik Frączek z kl. IIa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Dominika Chrapek z Zespołu Szkół w Zawoi
I miejsce
Ilona Bachul z kl. II z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim
II miejsce
Bogumiła Nieciąg z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce

Rodzina Studnickich z Zachełmnej
II miejsce
Błażej Nieciąg z mamą z Bieńkówki
III miejsce
Katarzyna Wrzodek z mamą z Zachełmnej

II. KATEGORIA „PODŁAŹNIK”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce

Kółko Regionalne z Zachełmnej
II miejsce
Grupa dzieci przy Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Bystrej Sidzinie
III miejsce
Klasa II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Kółko Plastyczne z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Anna Wełna z mamą z Zachełmnej
II miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy
III miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

III. KATEGORIA „PAJĄKI”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce

Klasa IIb z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
II miejsce
Amelia i Filip Jurek ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
III miejsce
Klasa III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Emilia Gwiżdż z kl. III z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce

Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej
II miejsce
Patrycja Gwiżdż z mamą z Zachełmnej

W tym dniu został również rozstrzygnięty Gminny Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną” organizowanym przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Szkołę Podstawową w Zachełmnej. W konkursie tym ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela, umieszczoną w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobrazu z zarysem Babiej Góry, architektury (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementów wyposażenia wnętrz, strojów itp. Ponadto szopka powinna być wykonana z użyciem materiałów naturalnych (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień). Ocenie nie podlegały szopki wykonane w oparciu o materiały sztuczne (tworzywo sztuczne, styropian, folia itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.). Regulamin dopuszczał użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegały szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

WYNIKI KONKURSU:

I. KATEGORIA „SZOPKA RODZINNA”
I miejsce

Anna Kulak z rodziną z Budzowa
II miejsce
Rodzina Mglejów z Budzowa
III miejsce
Klaudia Konas z rodziną z Budzowa

II. KATEGORIA „ DZIECIĘCA”
I miejsce

Kółko Plastyczne z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
II miejsce
Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce
Wiktoria Trzop ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
III miejsce
Marta i Karolina Rozum oraz Amelia Szczerbak ze Szkoły Podstawowej w Bieńkówce

III. KATEGORIA „ MŁODZIEŻOWA”
I miejsce

Tomasz Koziołek z Gimnazjum w Budzowie