Urząd Gminy w Budzowie

Konkurs „Śaty, Podłaźniki i Pająki”, 10 grudnia 2016 r. – Zachełmna

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 12-12-2016

Dnia 10 grudnia 2016 r. odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Finał VI Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej, Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgromadził licznych laureatów.

Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. Niezwykła atmosfera wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs „Pająki, Światy, Podłaźniki” zaprezentował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.
Świat, światy – kule z opłatków, zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie, niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob ziemski odkupiony przez Jezusa.
Podłaźniki, podłaźniczki – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony jabłkami, orzechami i często światami, zawieszany u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo i grzech pierworodny,

od którego mieszkańców Ziemi wybawiło przyjście na świat Jezusa.
Pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły, opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji kościelnej i dworskiej.
Przypomnienie tych ozdób ma na celu przywrócenie dawnego rękodzieła, wspieranie rozwoju twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych regionu.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:
KATEGORIE :
I. Światy
II. Podłaźniki
III. Pająki

CHARAKTER PRAC:
Prace podlegające konkursowej ocenie we wszystkich kategoriach musiały być wykonane zgodnie z tradycją, zarówno jeżeli chodzi o ich formę plastyczną, jak i o materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier i bibuła, nasiona roślin rosnących na terenie Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.). Wyklucza się materiały współczesne jak: folia, sztuczne tworzywo, szkło, taśmy kwiaciarskie, taśmy dekoracyjne, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce itp.

WIEK UCZESTNIKÓW: 
Prace we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach (światy, podłaźniki, pająki) oceniane były w trzech przedziałach wiekowych:
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa – młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa – dorośli.

WYNIKI KONKURSU:
Komisja w składzie:

1. Władysława Kulak – plastyk, regionalista
2. Andrzej Peć – etnograf, regionalista, wykładowca UŚ w Katowicach
3. Janusz Kociołek 
– Naczelnik Wydziału, Kultury, Turystyki i Promocji przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Biorąc pod uwagę następujące k a t e g o r i e:

 1. KATEGORIA „ŚWIATY”
  GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE

  przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
  I miejsce 
  Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
  II miejsce 
  Klaudia Konas ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie 
  III miejsce 

  Klasa II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Martyna Konderak z Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej
II miejsce 
Bogumiła Nieciąg z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce 

Rodzina Błażeja Nieciąga z Bieńkówki

II miejsce 
Rodzina Studnickich z Zachełmnej
III miejsce 
Kacper Łuczak z Mamą z Palczy

 1. KATEGORIA „PODŁAŹNIK”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce
Klasa III ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
II miejsce
Nikola Kucharska z Klasa III b z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
III miejsce 
Przedszkole w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Rodzina Marceliny Klimowskiej z Bieńkówki
I miejsce 
Jakub Hankus z babcią z Palczy

III miejsce 
Rodzina Weroniki Pakuły z Budzowa

III. KATEGORIA „PAJĄKI”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce 

Klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce 
Klasa I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
III miejsce 
Alicja i Zuzia Gwiżdż z Zachełmnej

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Emilia Gwiżdż z  ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Julia Kruszniewska z mamą z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
II miejsce 
KGW z Zachełmnej

Wyróżnienie

Rodzina Konrada Wołowiec z Bieńkówki