Urząd Gminy w Budzowie

Konkurs „Śaty, Podłaźniki i Pająki”, 10 grudnia 2016 r. – Zachełmna

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 12-12-2016

Dnia 10 grudnia 2016 r. odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Finał VI Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej, Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zgromadził licznych laureatów.

Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Młodzi artyści zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. Podczas imprezy odbył się również kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. Niezwykła atmosfera wprowadziła wszystkich w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs „Pająki, Światy, Podłaźniki” zaprezentował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.
Świat, światy – kule z opłatków, zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie, niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob ziemski odkupiony przez Jezusa.
Podłaźniki, podłaźniczki – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony jabłkami, orzechami i często światami, zawieszany u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo i grzech pierworodny,

od którego mieszkańców Ziemi wybawiło przyjście na świat Jezusa.
Pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły, opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji kościelnej i dworskiej.
Przypomnienie tych ozdób ma na celu przywrócenie dawnego rękodzieła, wspieranie rozwoju twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych regionu.

Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:
KATEGORIE :
I. Światy
II. Podłaźniki
III. Pająki

CHARAKTER PRAC:
Prace podlegające konkursowej ocenie we wszystkich kategoriach musiały być wykonane zgodnie z tradycją, zarówno jeżeli chodzi o ich formę plastyczną, jak i o materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier i bibuła, nasiona roślin rosnących na terenie Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.). Wyklucza się materiały współczesne jak: folia, sztuczne tworzywo, szkło, taśmy kwiaciarskie, taśmy dekoracyjne, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce itp.

WIEK UCZESTNIKÓW: 
Prace we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach (światy, podłaźniki, pająki) oceniane były w trzech przedziałach wiekowych:
I grupa wiekowa – szkoły podstawowe,
II grupa wiekowa – młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna,
III grupa wiekowa – dorośli.

WYNIKI KONKURSU:
Komisja w składzie:

1. Władysława Kulak – plastyk, regionalista
2. Andrzej Peć – etnograf, regionalista, wykładowca UŚ w Katowicach
3. Janusz Kociołek 
– Naczelnik Wydziału, Kultury, Turystyki i Promocji przy Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Biorąc pod uwagę następujące k a t e g o r i e:

 1. KATEGORIA „ŚWIATY”
  GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE

  przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
  I miejsce 
  Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
  II miejsce 
  Klaudia Konas ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie 
  III miejsce 

  Klasa II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Martyna Konderak z Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej
II miejsce 
Bogumiła Nieciąg z Gimnazjum w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce 

Rodzina Błażeja Nieciąga z Bieńkówki

II miejsce 
Rodzina Studnickich z Zachełmnej
III miejsce 
Kacper Łuczak z Mamą z Palczy

 1. KATEGORIA „PODŁAŹNIK”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce
Klasa III ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
II miejsce
Nikola Kucharska z Klasa III b z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
III miejsce 
Przedszkole w Baczynie

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Rodzina Marceliny Klimowskiej z Bieńkówki
I miejsce 
Jakub Hankus z babcią z Palczy

III miejsce 
Rodzina Weroniki Pakuły z Budzowa

III. KATEGORIA „PAJĄKI”

GRUPA WIEKOWA: SZKOŁY PODSTAWOWE
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce 

Klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
II miejsce 
Klasa I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
III miejsce 
Alicja i Zuzia Gwiżdż z Zachełmnej

GRUPA WIEKOWA: MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I PONADGIMNAZJALNA
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Emilia Gwiżdż z  ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

GRUPA WIEKOWA: DOROŚLI
przyznała następujące nagrody:
I miejsce 

Julia Kruszniewska z mamą z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Palczy
II miejsce 
KGW z Zachełmnej

Wyróżnienie

Rodzina Konrada Wołowiec z Bieńkówki

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.