Urząd Gminy w Budzowie

Konkurs Plastyczny pn. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”

Z okazji Dnia Dziecka Biblioteki Publiczne Gminy Budzów pod patronatem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej Twój wymarzony Dzień Dziecka. Prace plastyczne wraz z odpowiednimi oświadczeniami należy dostarczyć do wybranej Biblioteki Publicznej Gminy Budzów do dnia 13 czerwca 2020 r. lub zdjęcie pracy wraz ze skanem oświadczenia należy przesłać na adres e-mail: bibpalcza@interia.pl. Regulamin Konkursu oraz niezbędne oświadczenia znajdują się w załączniku.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.