Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty dotyczące wprowadzenia

Kategoria: Informacje Opublikowano: 13-11-2018

Urząd Gminy w Budzowie informuje wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Budzów, iż na stronie internetowej:

powietrze.malopolska.pl

publikowane są bieżące komunikaty dotyczące wprowadzenia

przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego określonego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski południowo-zachodniej i ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Prosimy o śledzenie informacji o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Informacje można uzyskać również poprzez zakładkę udostępnioną na stronie www.budzow.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.