Urząd Gminy w Budzowie

Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 26-07-2017

Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu „Rodzina 500+”. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

Prezydent RP podpisał ustawę o wprowadzająca ważne zmiany dla rodzin.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9010,prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-zmianach-dla-rodzin.htm

 

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski na:
– świadczenie wychowawcze (500+),

– fundusz alimentacyjny,
– zasiłek rodzinny,
– specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Druki wniosków można pobierać:

  1. ze Strony internetowej” www.budzow.pl w zakładce GOPS w Budzowie
  2. ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl)
  3. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie

 

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski złożone przed dniem 01.08.2017 r. (decyduje data stempla) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia do 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia do 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do  świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące
w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Wzory wniosków:

  1. świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy trwający od 01.10.2017r do 30.09.2018r:
  1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 01.10.2017r do 30.09.2018r:

 

  1. świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2017r do 31.10.2018r

 

Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązujące w okresie zasiłkowym trwającym do 30.09.2017r oraz wzory wniosków o świadczenia rodzinne obowiązujące w okresie zasiłkowym trwającym do 31.10.2017r dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.