Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie prawidłowego wpisywania adresu szkoły

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 06-07-2020

Wypełniając wnioski  na nowy okres zasiłkowy 2020/ 2021   o świadczenie  Dobry start , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , świadczenia rodzinne  należy wpisać we wniosku prawidłowy adres szkoły w związku ze zmianą siedziby szkoły tj.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego
34-211  Budzów 553

Ponadto w związku z nieprawidłowym  podaniem adresu Szkoły Podstawowej w Bieńkówce przez osoby ubiegające się o świadczenie dobry start 300+ we wnioskach należy wpisać prawidłowy adres szkoły do której dziecko uczęszcza np.:

Szkoła Podstawowa w Bieńkówce
Bieńkówka 398

Prosimy o prawidłowe wpisywanie we wnioskach adresu szkoły  do której  dziecko uczęszcza .

Kierownik
Gminnego  Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica