Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie prawidłowego wpisywania adresu szkoły

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 06-07-2020

Wypełniając wnioski  na nowy okres zasiłkowy 2020/ 2021   o świadczenie  Dobry start , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , świadczenia rodzinne  należy wpisać we wniosku prawidłowy adres szkoły w związku ze zmianą siedziby szkoły tj.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego
34-211  Budzów 553

Ponadto w związku z nieprawidłowym  podaniem adresu Szkoły Podstawowej w Bieńkówce przez osoby ubiegające się o świadczenie dobry start 300+ we wnioskach należy wpisać prawidłowy adres szkoły do której dziecko uczęszcza np.:

Szkoła Podstawowa w Bieńkówce
Bieńkówka 398

Prosimy o prawidłowe wpisywanie we wnioskach adresu szkoły  do której  dziecko uczęszcza .

Kierownik
Gminnego  Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.