Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat w sprawie naboru wniosków do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 13-10-2021

Szanowni Państwo

W dniu 8 października 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu

gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystencji osobistej.

Wniosek wraz z kalkulacją Gmina składa  w terminie 22 października 2021 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się w terminie do 18 października 2021 r. pod numerem telefonu: 338767777 lub 338767780 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Informacji o realizacji projektu  udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.