Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat Urzędu Statystycznego w Krakowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 06-04-2020

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie  nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl

  • Kondycja gospodarstw domowych (KGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

  • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

  • Notowanie Cen Detalicznych (C02)
  • e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:

  • pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl
  • telefonicznie:  pod numerem lub +48 695 256 281
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.