Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat Urzędu Gminy w Budzowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 14-09-2020

Komunikat Urzędu Gminy w Budzowie

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju, jak również mając na uwadze procedury zachowawcze wprowadzone przez Polski Rząd w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, informuje się, że w dniach   od 14 września  2020 r. do 18 września 2020 r. Urząd  Gminy  w Budzowie  nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów.

Kasa Urzędu będzie nieczynna.

Od dnia 14 września 2020 r. (tj. poniedziałek ) załatwiane osobiście będą tylko sprawy pilne. W celu załatwienia najpilniejszych spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z ePUAP, maila oraz telefonu: 

Centrala: (33) 876 77 50

Urząd Gminy:

Biuro Obsługi Szkół:

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wójt Gminy Budzów

Jan Najdek

Ważne telefony:

  • 572 340 411  – numer alarmowy do powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej czynny 24 h
  • (33) 8740 008 – NZOZ OŚRODEK ZDROWIA w Budzowie
  • (33) 8740 161 – PZOZ OŚRODEK ZDROWIA w Bieńkówce
  • (33) 876 77 54 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie
  • (33) 876 77 50 – Urząd Gminy w Budzowie
  • (33) 876 77 67 – Biuro Obsługi Szkół w Budzowie
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.