Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat lekarza weterynarii w Krakowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-05-2021

W sekcji załączniki zamieszczony został komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie ochronnego szczepienia lisów.

Załączniki zostały zamieszczone w postaci skanu. W celu uzyskania wersji dostępnej  cyfrowo prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w Wadowicach pod numerem telefonu: 33 823 34 22.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.