Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dot. dostarczenia zaświadczeń ze szkoły ponadgimnazjalnej do 6 września 2013r

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Komunikat dot. dostarczenia zaświadczeń ze szkoły ponadgimnazjalnej
do 6 września 2013r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie przypomina osobom pobierającym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci uczące się w szkole ponadgimnazjalnej, że do dnia 06.09.2013r należy dostarczyć do tut. Ośrodka:
– zaświadczenie potwierdzające realizację rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014 (tzw. zerówka),
– zaświadczenie potwierdzające fakt podjęcia lub kontynuacji nauki
w roku szkolnym 2013/2014 (dot. szkoły ponadgimnazjalnej),
– dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia
w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie w roku szkolnym 2013/2014 (dot. szkoły ponadgimnazjalnej).

Niedopełnienie powyższego warunku spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.