Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dot. dostarczenia zaświadczeń ze szkoły ponadgimnazjalnej do 6 września 2013r

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Komunikat dot. dostarczenia zaświadczeń ze szkoły ponadgimnazjalnej
do 6 września 2013r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie przypomina osobom pobierającym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci uczące się w szkole ponadgimnazjalnej, że do dnia 06.09.2013r należy dostarczyć do tut. Ośrodka:
– zaświadczenie potwierdzające realizację rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014 (tzw. zerówka),
– zaświadczenie potwierdzające fakt podjęcia lub kontynuacji nauki
w roku szkolnym 2013/2014 (dot. szkoły ponadgimnazjalnej),
– dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia
w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie w roku szkolnym 2013/2014 (dot. szkoły ponadgimnazjalnej).

Niedopełnienie powyższego warunku spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych.