Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dla rolników w sprawie produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego oraz rolniczego handlu detalicznego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-06-2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej w związku z art. 73, art. 61 art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2132), uprzejmie informuje, że zgodnie z wyżej wymienioną ustawą istnieje obowiązek rejestracji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej rolników, którzy prowadzą produkcję pierwotną taką jak: uprawę zbóż, warzyw, owoców lub prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw producentów produkcji pierwotnej), na terenie powiatu suskiego.

Rolnicy prowadzący taką działalność w zakresie produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich winni wystąpić z wnioskiem o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej w zakładce dokumenty i wnioski do pobrania. Link do strony:
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielna także Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów użytku PSSE w Suchej Beskidzkiej, ul. M. Konopnickiej 7, tel. 338767137.

Podmioty, które rozpoczynają działalność bez złożenia wniosku o wpis do rejestru podlegają karze pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132).

W załączeniu przesyłam podstawowe informacje dla osób zajmujących się produkcją pierwotną produktów pochodzenia roślinnego lub dostawami bezpośrednimi produktów produkcji pierwotnej z prośbą o umieszczenie ich na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w inny dostępny sposób w widocznym miejscu, tak aby dotarły do jak największej liczby osób.

W załączeniu:

  • podstawowe informacje i wytyczne dla Rolników