Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dla rolników w sprawie produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego oraz rolniczego handlu detalicznego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-06-2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej w związku z art. 73, art. 61 art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2132), uprzejmie informuje, że zgodnie z wyżej wymienioną ustawą istnieje obowiązek rejestracji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej rolników, którzy prowadzą produkcję pierwotną taką jak: uprawę zbóż, warzyw, owoców lub prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw producentów produkcji pierwotnej), na terenie powiatu suskiego.

Rolnicy prowadzący taką działalność w zakresie produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich winni wystąpić z wnioskiem o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej w zakładce dokumenty i wnioski do pobrania. Link do strony:
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielna także Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów użytku PSSE w Suchej Beskidzkiej, ul. M. Konopnickiej 7, tel. 338767137.

Podmioty, które rozpoczynają działalność bez złożenia wniosku o wpis do rejestru podlegają karze pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132).

W załączeniu przesyłam podstawowe informacje dla osób zajmujących się produkcją pierwotną produktów pochodzenia roślinnego lub dostawami bezpośrednimi produktów produkcji pierwotnej z prośbą o umieszczenie ich na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w inny dostępny sposób w widocznym miejscu, tak aby dotarły do jak największej liczby osób.

W załączeniu:

  • podstawowe informacje i wytyczne dla Rolników
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.