Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Komunikat dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że od 01.08.2013r wydawane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2013r do 31.10.2014r.
Natomiast od 01.09.2013r przyjmowane będą w/w wnioski na okres zasiłkowy 2013/2014.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w pokoju nr 1
w godz. 730 do 1400.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopada następuje do dnia 31 grudnia.