Urząd Gminy w Budzowie

Komunikat dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

Komunikat dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że od 01.08.2013r wydawane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2013r do 31.10.2014r.
Natomiast od 01.09.2013r przyjmowane będą w/w wnioski na okres zasiłkowy 2013/2014.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w pokoju nr 1
w godz. 730 do 1400.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopada następuje do dnia 31 grudnia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.