Urząd Gminy w Budzowie

KOMUNIKAT

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 04-08-2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  informuje, że od dnia 01.08.2017 r. wszystkie wnioski ULEGAJĄ ZMIANIE.

Wnioski ulegające zmianie:
– fundusz alimentacyjny
– świadczenie wychowawcze
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
– świadczenie rodzicielskie
– zasiłek pielęgnacyjny
– świadczenie pielęgnacyjne
– specjalny zasiłek opiekuńczy
– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Wnioski obowiązujące na stary okres zasiłkowy trwający do 30.09.2017 r:

Wnioski obowiązujące na stary okres zasiłkowy trwający do 31.10.2017 r:

 

 WAŻNA INFORMACJA!!!

ORGANEM WŁAŚCIWYM DO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW JEST Wójt Gminy, dlatego we wnioskach w miejscu NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE wpisujemy następujące informacje:

Wójt Gminy Budzów
Budzów 445
34-211 Budzów

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.