Urząd Gminy w Budzowie

Kolonia dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 25-06-2019

Na prośbę Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie przekazuje w załączeniu informację o kolonii dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, pobierających rentę lub emeryturę.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.