Urząd Gminy w Budzowie

Kasa Urzędu – informacja

Kategoria: Informacje Opublikowano: 21-09-2020

Urząd Gminy w Budzowie uprzejmie informuje, że w dniach od 21 września 2020 r. do 30 września 2020 r. Kasa w Urzędzie będzie nieczynna.

Wpłaty z tytułu podatków, odpadów należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości.

Wpłaty za czynsz, opłaty skarbowe oraz podatki można dokonywać na konto nr 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.