Urząd Gminy w Budzowie

Kasa Urzędu – informacja

Kategoria: Informacje Opublikowano: 21-09-2020

Urząd Gminy w Budzowie uprzejmie informuje, że w dniach od 21 września 2020 r. do 30 września 2020 r. Kasa w Urzędzie będzie nieczynna.

Wpłaty z tytułu podatków, odpadów należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości.

Wpłaty za czynsz, opłaty skarbowe oraz podatki można dokonywać na konto nr 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010