Urząd Gminy w Budzowie

Kary i sankcje za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 29-02-2016

Kary i sankcje za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami Komunalnymi

W związku z sygnałami od mieszkańców dotyczącymi „dzikich” wysypisk przypominamy, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy nie przestrzegają zasad dotyczących odbioru i składowania odpadów oraz świadomie przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska (pół i lasów) na terenie Gminy Budzów podlegają karze grzywny.

Organami które, mają uprawnienia do nakładania kar w zakresie nieprzestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są oprócz organów samorządowych również policja oraz służby leśne.

Jednocześnie sprawca ponosi również koszty związane z usunięciem pozostawionych zanieczyszczeń.

Wszystkie osoby które mają informacje lub są świadkami
w procederze wyrzucania odpadów
w niedozwolonych miejscach, proszone są o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy w Budzowie
pod nr tel. 338767751
lub z Komisariatem Policji w Suchej Beskidzkiej