Urząd Gminy w Budzowie

Kary i sankcje za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 29-02-2016

Kary i sankcje za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami Komunalnymi

W związku z sygnałami od mieszkańców dotyczącymi „dzikich” wysypisk przypominamy, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy nie przestrzegają zasad dotyczących odbioru i składowania odpadów oraz świadomie przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska (pół i lasów) na terenie Gminy Budzów podlegają karze grzywny.

Organami które, mają uprawnienia do nakładania kar w zakresie nieprzestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są oprócz organów samorządowych również policja oraz służby leśne.

Jednocześnie sprawca ponosi również koszty związane z usunięciem pozostawionych zanieczyszczeń.

Wszystkie osoby które mają informacje lub są świadkami
w procederze wyrzucania odpadów
w niedozwolonych miejscach, proszone są o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy w Budzowie
pod nr tel. 338767751
lub z Komisariatem Policji w Suchej Beskidzkiej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.