Urząd Gminy w Budzowie

Kapliczki Małopolski 2019

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-05-2019

W dniu   14 maja 2019 roku o godz. 13.00 odbyło się spotkanie z Beneficjentami konkursu „Kapliczki Małopolski 2019” w sali konferencyjnej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie. Podczas spotkania z Beneficjentami konkursu Pani Marszałek Anna Pieczarka wręczyła symboliczne czeki potwierdzające otrzymanie dotacji z budżetu województwa małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Jan Najdek i otrzymał czek na 10 000,00 zł. z przeznaczeniem  remont kapliczki kamiennej, trójkondygnacyjnej z wizerunkiem NMP w miejscowości  Bieńkówka.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.