Urząd Gminy w Budzowie

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY

Kategoria: GOPS Opublikowano: 26-02-2016

Nie wolno biernie się przyglądać, kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można godzić się na złe traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to , by być bitym i znieważanym – niezależnie czy jest to kobieta, dziecko, osoba starsza czy osoba niepełnosprawna.

Jeżeli przemoc w rodzinie jest twoim udziałem albo borykają się z tym problemem twoi sąsiedzi, możesz zwrócić się po pomoc do różnych instytucji na terenie gminy, powiatu, województwa i w całym kraju np.:

Na terenie gminy Budzów:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie telefon: 33 876 77 81

– Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Budzów działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie w każdy wtorek i czwartek dyżur pełni pracownik socjalny w godzinach: 8.00 –
10.00 ,telefon: 518 869 499 lub 33 876 77 81

Rodzaje oferowanej pomocy:
– udzielanie wsparcia ofiarom,
– kierowanie ofiar przemocy domowej oraz osób doświadczających przemocy do specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej: psychologa, terapeuty, prawnika- usługi świadczone przez specjalistów są bezpłatne,
– współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki i inne udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
– pomoc w załatwianiu formalności,
– praca socjalna.

– Zespół Interdyscyplinarny- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
( siedziba GOPS w Budzowie ) telefon: 518 869 499 lub 33 876 77 81

Na terenie powiatu:
– Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 42,
34-200 Sucha Beskidzka Telefon: 33 874 52 11 lub 997

 

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31
34-200 Sucha Beskidzka telefon: 33 874-21-01 ( z siedzibą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej )
OIK w Suchej Beskidzkiej świadczy bezpłatną pomoc specjalistów dla mieszkańców Gminy Budzów.
Usługi specjalistyczne:
– psychologiczno – pedagogiczne
– socjalno – prawne
– socjoterapeutyczne
OIK prowadzi m.in.:
– grupy wsparcia dla ofiar przemocy
– program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
– pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających

Na terenie kraju:

– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia „
infolinia; 801 120 002

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.