Urząd Gminy w Budzowie

IV Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 05-05-2020

Szanowni Państwo,

Przed nami obchody IV Małopolskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegoroczne obchody będą wyjątkowe! Teraz nie możemy się spotkać i świętować razem, dlatego Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do świętowania wirtualnego.

W maju świętujemy wirtualnie 

Nawiązując do Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przypadającego 5 maja, cała Małopolska będzie świętować już po raz czwarty! W tym ciężkim dla nas wszystkich okresie zwróćmy uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz trudności, z którymi borykają się w codziennym życiu. Zachęcamy do śledzenia profilu Oddziału Małopolskiego PFRON oraz wydarzenia Małopolski Dzień Godności 2020 na Facebook`u  gdzie będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące tegorocznych wirtualnych obchodów.

#MałopolskiDzieńGodności2020  #ŚwiętoGodności2020

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/3315991851821634/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.