Urząd Gminy w Budzowie

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-03-2021

Na prośbę Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Suchej Beskidzkiej zamieszczamy informację dla rolników możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie dostępne jest w sekcji załączniki znajdującej się poniżej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.