Urząd Gminy w Budzowie

Integrowanie systemu Podbabiogórskiej infrastruktury i oferty rekreacyjno-turystyczno-sportowej

Kategoria: Informacje Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Integrowanie systemu Podbabiogórskiej infrastruktury i oferty rekreacyjno-turystyczno-sportowej dla mieszkańców Gminy Budzów

Cel operacji:
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez budowę placu szachowego i ścieżki edukacyjnej biegnącej linią chodnika

Realizacja operacji obejmowała:
Budowę chodnika dla pieszych w ramach , którego wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, roboty drogowe, budowę placu szachowego.

Wartość całkowita operacji:
1 164 461,38 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera :
500.000,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
25.11.2013r. – 25.11.2014r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.