Urząd Gminy w Budzowie

Integrowanie systemu Podbabiogórskiej infrastruktury i oferty rekreacyjno-turystyczno-sportowej

Kategoria: Informacje Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Integrowanie systemu Podbabiogórskiej infrastruktury i oferty rekreacyjno-turystyczno-sportowej dla mieszkańców Gminy Budzów

Cel operacji:
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez budowę placu szachowego i ścieżki edukacyjnej biegnącej linią chodnika

Realizacja operacji obejmowała:
Budowę chodnika dla pieszych w ramach , którego wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, roboty drogowe, budowę placu szachowego.

Wartość całkowita operacji:
1 164 461,38 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera :
500.000,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
25.11.2013r. – 25.11.2014r.