Urząd Gminy w Budzowie

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 17-03-2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZOWIE  ZAMIESZCZA PONIŻEJ INSTRUKCJĘ PRZESŁANĄ
PRZEZ WOJEWODĘ MAŁOPOLSKIEGO  Z DNIA 14.III.2020 r.

 

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących
objętych
kwarantanną

 

  1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną
    i przekazuje informacje do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
  3. OPS otrzymują od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami , które zadeklarowały pomoc żywnościową

– FEDERACJA POLSKICH BANKÓW  ŻYWNOSCI

– POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

-POLSKI CZERWONY KRZYŻ

-CARITAS

-STOWARZYSZENIE ODRA – NIEMEN 

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną w wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
  2. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT, Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
  3. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policją skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy je dostarczyć.