Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 17-03-2015

LUDOWY KLUB SPORTOWY „STRZELEC” W BUDZOWIE INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI W GMINIE BUDZÓW POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO Z MIEJSCEM DO GRY W SZACHY”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” – MAŁY PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007- 2013.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.