Urząd Gminy w Budzowie

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-05-2020

Szanowni Państwo,

mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Budzów  w dniu  6 maja br. nie zostaną uruchomione. Spełnienie reżimu sanitarno-epidemiologicznego, który wynika z szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dostosowanie się do wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia wymaga wdrożenia odpowiednich procedur.

W obecnej sytuacji otwarcie przedszkoli dla wszystkich dzieci jest niemożliwe. W pierwszym etapie otwarcia, do przedszkola będą przyjmowane dzieci tych rodziców, którzy ze względu na sytuacje zawodowe nie są w stanie zapewnić im opieki we własnym zakresie .

Dyrektorzy przedszkoli w najbliższym czasie zwrócą się do rodziców z prośbą o pisemne zadeklarowanie chęci posłania dzieci do przedszkola.

Każda podjęta przez Państwa decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola powinna być przemyślana i wynikać z konieczności.  Pomimo  wprowadzenia  jak najlepszych  rozwiązań, aby przedszkole mogło funkcjonować w czasie epidemii, nie jesteśmy w stanie dać Państwu gwarancji , że nie dojdzie do zachorowania.

Jednocześnie informujemy, że po dokonaniu analizy rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych działających  przy  szkołach nie wyrazili chęci posłania dzieci na zajęcia, dlatego oddziały będą zamknięte do 24 maja br.

Informacja o planowanym terminie uruchomienia przedszkoli zostanie Państwu  przekazana przez dyrektorów oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych gminy i przedszkoli.

Wójt Gminy Budzów

mgr inż. Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.