Urząd Gminy w Budzowie

Informacja w związku ze zmianą zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 29-03-2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników oraz interesantów informujemy, że:
od dnia 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Budzów

Jeżeli nie jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie, prosimy o załatwianie wszelkich spraw za pomocą poczty elektronicznej czy telefonu:
Centrala tel.: (33) 876 77 50
fax: (33) 8740 031
e-mail: gmina@budzow.pl
Skrytka ePuap: /Budzow/skrytka

W celu załatwienia najpilniejszych spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z ePUAP, maila oraz telefonu:

 • Centrala: (33) 876 77 50
 • Urząd Gminy:
 • Wójt: (33) 874 00 01, (33) 876 77 53
 • Sekretarz: (33) 876 77 62
 • Skarbnik: (33) 876 77 63
 • Biuro Rady: (33) 876 77 50
 • Podatki: (33) 876 77 51
 • Kadry i Ew. ludności: (33) 876 77 55
 • Inwestycje: (33) 876 77 59
 • Rolnictwo: (33) 876 77 60

Biuro Obsługi Szkół:

 • Kierownik: (33) 876 77 67
 • Księgowość: (33) 876 77 66
 • FAX: (33) 876 77 61

Jeżeli wizyta jest konieczna do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo, osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), oraz zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Urząd.

Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy

Informujemy, iż przy wejściu do budynku Urzędu  nadal wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw.

Nadal rekomendujemy załatwianie wszelkich  spraw poprzez:
pocztę elektroniczną /ePuap/, fax, telefon,
formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego,
Godziny pracy Urzędu  Gminy pozostają bez zmian poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.00 do 15.00 wtorek: od 8.00 do 16.00

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.