Urząd Gminy w Budzowie

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli

Kategoria: Informacje Opublikowano: 30-04-2020

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego przygotowane przez GIS i MZ.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.