Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA URZĘDU GMINY W BUDZOWIE

Kategoria: Informacje Opublikowano: 25-05-2020

Od wtorku 26 maja 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Budzów

Uprzejmie informujemy, że z dniem  26 maja  2020 r.  obsługa mieszkańców  będzie  się odbywać w  pok. nr 3 (kasa).

Kasa Urzędu będzie czynna w godzinach od 8.00 do 12.00

Jeżeli nie jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie, prosimy o załatwianie wszelkich spraw za pomocą poczty elektronicznej czy telefonu:

  • Centrala tel.: (033) 876 77 50
  • fax: (33) 8740 031
  • e-mail: gmina@budzow.pl
  • Strona internetowa: www.budzow.pl
  • Skrytka ePuap: /Budzow/skrytka

Jeżeli wizyta jest konieczna do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo, osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), oraz zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Urząd.

Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Informujemy, iż przy wejściu do budynku Urzędu  nadal wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw.

Nadal rekomendujemy załatwianie wszelkich spraw poprzez:

  • pocztę elektroniczną /ePuap/, fax, telefon,
  • formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego,

Godziny pracy Urzędu  Gminy pozostają bez zmian poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.00 do 15.00 wtorek: od 8.00 do 16.00

Zalecamy  aby wszelkiego  rodzaju  opłaty uiszczać  w formie bezgotówkowej przelewem bankowym:

  • należności z tyt. podatku, opłat skarbowych itp.

nr rachunku  bankowego  nr 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010

  • odpadów należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości.

Wójt Gminy Budzów
Jan Najdek

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.