Urząd Gminy w Budzowie

Informacja Prezes Stowarzyszenia LGD

Kategoria: Informacje Opublikowano: 21-05-2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” informuję, że zostały ogłoszone następujące nabory:

  • Konkurs nr 1/2020 – Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
    Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 zł.
  • Konkurs nr 2/2020 – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
    Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 672 567 zł.
  • Konkurs nr 3/2020 – Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 185 090 zł.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonych naborów znajdują się na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce Ogłoszenia konkursy 2014-2020.

Z poważaniem
PREZES Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Danuta Kawa