Urząd Gminy w Budzowie

Informacja Prezes Stowarzyszenia LGD

Kategoria: Informacje Opublikowano: 21-05-2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” informuję, że zostały ogłoszone następujące nabory:

  • Konkurs nr 1/2020 – Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
    Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 zł.
  • Konkurs nr 2/2020 – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
    Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 672 567 zł.
  • Konkurs nr 3/2020 – Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 185 090 zł.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonych naborów znajdują się na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce Ogłoszenia konkursy 2014-2020.

Z poważaniem
PREZES Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Danuta Kawa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.