Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – poszukiwanie osób

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 05-05-2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie poszukuje osób gotowych do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych u mieszkańców Gminy Budzów objętych wymienioną formą pomocy przez GOPS

 1. Niezbędne wymagania:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
  • dyspozycyjność w godzinach od 7.00 do 18.00,
 2. Pozostałe wymagania:
  • empatia, sumienność i rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się, obowiązkowość,
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku opiekunka
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej niepełnosprawnej,
 3. Zakres obowiązków: Usługi opiekuńcze mogą obejmować:
  • pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych tj. pomoc w dokonywaniu zakupów i dostarczanie ich podopiecznemu, pomoc w ogrzaniu mieszkania, pomoc w uiszczeniu opłat i należności,
  • czynności związane z utrzymaniem higieny tj. przesłanie łóżka, zmiana pościeli,
  • czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia: wietrzenie pomieszczeń, mycie podłóg, okien utrzymanie czystości w kuchni łazience, pranie pościeli,
  • opiekę zgodnie z zaleceniami lekarza, realizacja recept lekarskich,
  • zapewnienie kontaktu z otoczeniem: utrzymanie kontaktów z sąsiadami, znajomymi, wychodzenie na spacery, utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem, zapewnienie możliwości kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami,
 4. Wymiar i zakres usług opiekuńczych:
  • usługi opiekuńcze u 1 podopiecznego świadczone mogą być w wymiarze 2 godzin dziennie przez maksymalnie 3 dni w tygodniu. Ilość świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb beneficjenta.
  • Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy świadczenie usług opiekuńczych u więcej niż jednej osoby jeśli zaistnieje taka potrzeba, a Zleceniobiorca zadeklaruje chęć świadczenia usług w więcej niż jednym środowisku.
  • Za świadczone usługi opiekuńcze zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 23,00 zł brutto słownie dwadzieścia trzy złote brutto za każdą godzinę zegarową.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami Zleceniobiorcy ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności zleconych, nie wlicza się natomiast czasu dojazdu Zleceniobiorcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

 1. Miejsce wykonywania usługi:
  Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności w/w na terenie gminy Budzów.
 2. Dodatkowe informacje:
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie 34- 211 Budzów 443 pokój nr 5 osobiście lub telefonicznie 33 876 77 80 w terminie do 13.05.2022 r.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.